به چه نوع پروفیل قوطی صنعتی گفته می شود

قوطی صنعتی

قوطی صنعتی چیست؟ شکل قوطی صنعتی به صورت مربع یا مستطیل توخالی می باشند وفرق بین قوطی صنعتی با نوع غیرصنعتی آن می توان به ضخامت آن اشاره کرد که ضخامت این نوع پروفیل ها زیادتر است. کاربرد قوطی صنعتی قوطی صنعتی در سازه های اسکلت فلزی مانند ساخت سوله با قوطی سازه های فضایی […]