ایران - خراسان رضوی - سبزوار

گروه مهندسی صنعت سازه کلیدر (کلیدر سوله خراسان) با رویکرد کیفیت و بهینه سازی و با تیکه بر دانش تخصصی دکترین سازه و استاندارد های بین المللی سازه ها در زمینه ساخت سازه های صنعتی و ساختمانی و سازه های فضا کار و سوله های مدرن فضایی پیچ و مهره ای به شیوه کلیدر در دست فعالیت می نماید.

اعضای این شرکت همگی از مدرسین و محققین دانشگاهی با سابقه تدریس بالای 20 سال می باشند و نیز جملگی دارای مجوزهای نظام مهندسی در پایه های 1-محاسبات سازه  2-نظارت سازه  3-مجری ساختمان  4-طراحی معماری ساختمان  5-تاسیسات برقی و مکانیکی می باشند و تمامی پروژه های انجام شده دارای مهر و امضای مهندسین محاسب سازه این شرکت و تاییدیه نظام مهندسی استان می باشد و مدیران ارشد این شرکت به قرار زیر می باشند:

مهندس مرتضی ابراهیمیان

مهندس مرتضی ابراهیمیان

مدیرعامل شرکت

دکتر محسن ابراهیمیان

دکتر محسن ابراهیمیان

مدیر پروژه

مهندس احسان ابراهیمیان

مهندس احسان ابراهیمیان

مدیر آی تی

مهندس مرتضی ابراهیمیان

مهندس مرتضی ابراهیمیان

مدیرعامل شرکت

مصاحبه شرکت مهندسی کلیدر

حضور مدیر پروژه شرکت مهندسی کلیدر سوله از بهره برداری از بزرگترین شهرک صنعتی شرق کشور