کلیدر سوله

لیست قیمت

لیست قیمت

ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد
1 پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 8 8000 مترمربع
2 پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته ۱۰ 9000 مترمربع
3 پشم شیشه ۲ اینچ رولی کاغذی آریانا دانسیته ۱۰ 8750 مترمربع
4 پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته ۱۰ 8850 مترمربع
5 پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 16 11600 مترمربع
6 پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 20 13600 مترمربع
ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد
1 پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی دانسیته 30 23500 مترمربع
2 پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار دانسیته 30 23000 مترمربع
3 پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 50 31000 مترمربع
4 پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 80 35000 مترمربع
5 پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 50 46000 مترمربع
6 پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 80 57000 مترمربع
7 پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 100 71000 مترمربع
8 پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 120 91500 مترمربع
9 پشم سنگ 5 سانت تخته دانسیته 150 99500 مترمربع
10 پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 80 63500 مترمربع
ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد
1 کارتن پلاست 2 میل رولی 300 گرمی 8400 مترمربع
2 کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرمی 9800 مترمربع
3 کارتن پلاست 3 میل رولی 450 گرمی 12600 مترمربع
4 کارتن پلاست 4 میل ورقه ای 800 گرمی 22500 مترمربع
5 کارتن پلاست 5 میل ورقه ای 1000 گرمی 28000 مترمربع
6 کارتن پلاست 6 میل ورقه ای 1200 گرمی 33600 مترمربع
7 کارتن پلاست 8 میل ورقه ای 1800 گرمی 50400 مترمربع
8 کارتن پلاست 10 میل ورقه ای 2000 گرمی 56000 مترمربع
9 کارتن پلاست 3 میل 500 گرم (طرح جابر ابن الحیان) 15000 برگ
ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد
1 فوم پلی اتیلن ۸ میل 10750 مترمربع
2 فوم پلی اتیلن ۱۰ میل 12200 مترمربع
3 فوم پلی اتیلن ۱۵ میل 18580 مترمربع
4 فوم پلی اتیلن ۲۰ میل 24200 مترمربع
ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد
1 پشم سرامیک 3 سانت پتویی دانسیته 128 650000 کارتن
2 پشم سرامیک 5 سانت پتویی دانسیته 128 650000 کارتن
3 پشم سرامیک 3 سانت پانلی دانسیته 128 680000 کارتن
4 پشم سرامیک 5 سانت پانلی دانسیته 128 680000 کارتن
ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد
1 توری مرغی گالوانیزه 6 کیلویی 170000 طاقه
2 توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی 210000 طاقه
3 توری مرغی گالوانیزه 9 کیلویی 285000 طاقه
4 توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.20 210000 طاقه
5 توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.50 230000 طاقه
6 توری مرغی پلاستیکی 180 گرمی 250000 مترمربع
7 توری مرغی پلاستیکی 200 گرمی 3700 مترمربع
8 توری مرغی پلاستیکی 250 گرمی 4450 مترمربع
9 توری مرغی پلاستیکی 320 گرمی 5600 مترمربع
10 توری مرغی پلاستیکی 380 گرمی 6500 مترمربع
ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد
1 پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 8 8000 مترمربع
2 پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته ۱۰ 9000 مترمربع
3 پشم شیشه ۲ اینچ رولی کاغذی آریانا دانسیته ۱۰ 8750 مترمربع
4 پشم شیشه ۲ اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته ۱۰ 8850 مترمربع
5 پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 16 11600 مترمربع
6 پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 20 13600 مترمربع
ردیف نام محصول قیمت (تومان) واحد
1 پیچ ۴سانت سرمته ای شیروانی (نسوز) 14000 عدد
2 پیچ ۵ سانت سرمته ای شیروانی (نسوز) 14200 عدد
3 پیچ ۷٫۵ سانت سرمته ای شیروانی (نسوز) 820 عدد
4 پیچ ۱۰ سانت سرمته ای شیروانی (نسوز) 1200 عدد